The Rob Foundation

Onze activiteiten

Gezien de enorme afstanden en veelal slechte wegen in Oeganda werkt TRF outreachend.
Dat doen wij met een team die zich heeft gespecialiseerd op onderstaande activiteiten.
Het outreachend werken betekent in dit gebied opereren met een terreinwagen (de mobiele kliniek) die daartoe is uitgerust.

Een viertal (hoofd)activiteiten zal TRF in de toekomst gaan uitvoeren:
– het geven van voorlichting
– vaccinaties toedienen
– het bieden van basiszorg
– het geven van advies en zo nodig verwijzen naar gespecialiseerde instellingen.

Voorlichting
Voorkomen is beter dan genezen, een stelling die voor Afrika misschien nog wel belangrijker is dan voor mensen in de Westerse wereld. Ons programma qua voorlichting richt zich vooral op de gezondheidszorg, maar ook de aspecten daaromheen. Zo zal TRF onder andere voorlichten over goede voeding, borstvoeding, moeder- en kindzorg, maar ook hygiëne, gezinsplanning en het belang van bijvoorbeeld een muskietennet.

Vaccinaties
Net zoals in Nederland is het voor Oegandese kinderen van belang gevaccineerd te worden tegen een aantal (kinder)ziektes. Echter is voor veel vrouwen de afstand die zij hiervoor moeten afleggen te groot of zijn zij niet op de hoogte van het belang van vaccinaties, waardoor kinderen niet gevaccineerd worden en bijvoorbeeld onnodig schade ondervinden aan polio of overlijden t.g.v. mazelen. Om dit te voorkomen wil TRF ter plaatse moeders met hun kinderen de gelegenheid bieden om zich te laten vaccineren.

Basiszorg
Onder basiszorg wordt meestal verstaan onderdak, voedsel, medische zorg en onderwijs.
Onze basiszorg beperkt zich noodzakelijkerwijs op het gebied van lichte medische zorg. Hieronder valt voor ons het behandelen van simpele infecties zoals o.a. bovenste luchtweginfecties en malaria, maar ook wonden schoonmaken en verzorgen of het geven van pijnstillers.

Advies en verwijzen
Het geven van persoonlijk advies naast de algemene voorlichting. Als er sprake is van complexere problematiek, zal dit niet ter plaatse behandeld of opgelost kunnen worden en zullen patiënten geadviseerd/verwezen worden naar gespecialiseerdere instellingen die wel adequate medische zorg kunnen leveren om (levens)bedreigende situaties te voorkomen.