The Rob Foundation

Outreaches – 2014

Enkele foto’s van de outreaches en de daarbij horende omgeving. Zo proberen we u mee te nemen naar Oeganda, daar waar wij actief zijn.