The Rob Foundation

Outreach program december 2014 – mei 2015

: Variërend

: Juli 2015 - december 2015

: Moeders en kinderen

: Mukono district

DoelHet vergroten van de kennis over onderwerpen op het gebied van gezondheid en het bieden van  preventieve medische basis zorg aan kinderen en (zwangere) vrouwen in de gemeenschap.

Waar: Onderstaande vier dorpen uit de omgeving  zullen maandelijks bezocht worden:

 • Lwanyonyi – Kiwaala
 • Kikubankima
 • Nyenje
 • Ntaawo

Onderwerp van voorlichting:

 • December 2014 – HIV/AIDS
  • Doel: reduceren van stigma en discriminatie, reductie van het aantal HIV besmettingen en het vergroten van het aantal patiënten die HAART trouw gebruiken.
  • Activiteiten: Counseling en testen op HIV.
 • Januari 2015 – Gezinsplanning/anticonceptie
  • Doel: Bewustwording creëren van de mogelijkheden op het gebied van gezinsplanning en moeders in staat stellen om dit op een gezonde wijze te plannen.
  • Activiteiten: Verstrekken van middelen t.b.v. gezinsplanning en bieden van prenatale zorg. 
 • Februari 2015 – Immunisatie
  • Doel: Het voorkomen van/verkleinen van de kans op een aantal kinderziektes die grote gevolgen op latere leeftijd kunnen hebben.
  • Activiteiten: Het vaccineren van jonge kinderen tegen alle kinderziektes waar ze hier in Oeganda tegen beschermd kunnen worden, het vaccineren van meiden in de vruchtbare leeftijd tegen Tetanus en alle kinderen ontwormen en zo nodig van vitamine A voorzien.
 • Maart 2015 – Immunisatie deel 2
  • Doel: Meiden die de vruchtbare leeftijd bereikt hebben, beschermen tegen tetanus.
  • Activiteiten: Alle meiden die in februari gevaccineerd zijn met het tetanus toxin, nogmaals vaccineren. Voor levenslange bescherming hebben zij in een periode van 2 jaar 5 vaccinaties nodig, waarvan de tweede al 4 weken na de eerste vaccinatie gegeven kan worden.     
 • April 2015 – Gezinsplanning/anticonceptie
  • Doel: Bewustwording creëren van de mogelijkheden op het gebied van gezinsplanning en moeders in staat stellen om dit op een gezonde wijze te plannen.
  • Activiteiten: Verstrekken van middelen t.b.v. gezinsplanning en bieden van prenatale zorg.
 • Mei 2015 – HIV/AIDS + EHBO 
  • Doel: reduceren van stigma en discriminatie, reductie van het aantal HIV besmettingen en het vergroten van het aantal patiënten die HAART trouw gebruiken.
  • Doel 2: Het creëren van bewustzijn betreffende de behandeling van simpele wonden en brandwonden in hun leefomgeving; het voorkomen van infecties, handicaps of zelfs levensbedreigende situaties.

Activiteiten: Counseling en testen op HIV en praktische training in EHBO vaardigheden.