The Rob Foundation

DOE MEE

Het financieel overzicht is niet gelijk aan onze begroting, omdat wij projecten hebben toegevoegd die pas zullen worden uitgevoerd als de benodigde financiën ontvangen zijn.

Augustus 2019