The Rob Foundation

Mensen en middelen

The Rob Foundation Oeganda

Directeur: Tamar Goossens

11850525_10204785930996638_1090820249235139284_o

Sinds 2007 is zij jaarlijks meerdere maanden werkzaam geweest in het kinderhuis Noah’s Ark.  (http://www.nacmu.org/nl). Hier heeft zij haar hart en ziel verloren aan de bevolking, in het bijzonder de kinderen.
Mei 2015 heeft zij haar opleiding geneeskunde afgerond aan de Rijksuniversiteit in Groningen en is zij officieel geëmigreerd naar Oeganda om als arts in de kliniek van Noah’s Ark aan de slag te gaan. Zij vindt het echter belangrijk om niet alleen klinisch aan het werk te zijn, maar ook de bevolking tegemoet te treden en voorlichting te geven. Dankzij fondsen vanuit The Rob Foundation kan zij er wekelijks samen met het personeel uit de kliniek op uit trekken in de dorpen rondom hen. Verschillende onderwerpen komen wekelijks aan bod en verschillende services worden aangeboden, variërend van het testen op HIV/aids, anticonceptie, tot het uitdelen van ontwormingstabletten en vitamine A druppels.

The Rob Foundation Nederland

Voorzitter: Steve Goossens

I6068162 (3)
‘In Nederland beschikken wij over uitstekende gezondheidszorg, ik vind het belangrijk dat we mensen helpen die niet eens over de minimale zorgvoorzieningen beschikken.‘

Hij is een afgestudeerd commercieel piloot. Werkzaam geweest als data analyst voor Alana Healthcare; een zorginstelling in de verenigde staten en als assistent manager van Café Madrid een tapas restaurant in Maastricht. Momenteel is hij full time master student Finance en part-time student assistant aan Maastricht University.
Een uitgebreider profiel vindt u op LinkedIn.

Secretaris: Sylvia Goossens

Sylvia
‘Idealen van onze jongeren zijn de bouwstenen voor de toekomst. Ik hoop dat ik daar een steentje aan bij mag dragen’.

Senior adviseur at Stichting Carmelcollege. Ze is sinds 1987 werkzaam binnen deze stichting vanuit verschillende functies. De functies docent levensbeschouwing, leerling counselor en teamleider heeft ze vervuld op één van de scholen die ressorteren onder deze stichting. Sinds 2009 is ze werkzaam op het bestuursbureau. In haar huidige functie adviseert zij schoolleiders, o.m. op het gebied van HR-vraagstukken. Daarnaast heeft zij binnen haar portefeuille de onderwerpen ‘Waardengericht leren’ en ‘De Tweede Fase’.
Zij woont samen, heeft vier kinderen en sinds kort een kleindochter.
Een uitgebreider profiel vindt u op LinkedIn.

Penningmeester: Jan Jurriaan Schokking

JJ
‘Mijn levensmoto is: “Pay it forward”  and “Acknowledge the duty that accompanies every right”‘

Tussen 1975 en 1989 was hij werkzaam bij de gemeentepolitie in Amsterdam en Hengelo en van 1989 tot en met 2002 bekleedde hij diverse functies bij de Europese Investerings Bank te Luxemburg. Van 2002 tot 2009 was hij werkzaam als Executieve assistent voor de President van Robhar Investment Ltd. In Canada. Van 2010 tot en met 2015 was hij mede-eigenaar van Bieleman Bathmen, Groen- en Grondwerk en voorzitter Vereniging van Bathmense ondernemers.
Een uitgebreider profiel vindt u op LinkedIn.

Bestuurslid: Jos Fleskes

Jos
‘Ik vind het belangrijk dat mensen over ten minste basiszorg kunnen beschikken’

Directeur van Regionaal Expertise Centrum Oost-Nederland en directeur REC 4-4 Utrecht, ’t Gooi en West-Veluwe. Bevoegd gezag van Almata onderwijs jeugdzorg plus in Den Dolder en Ossendrecht Hij is bijna 30 jaar werkzaam geweest in de gezondheidszorg als leidinggevende in diverse sectoren. Hij is oud wethouder in Deventer geweest waarbij hij o.a. zorg in zijn portefeuille had. Hij is getrouwd en heeft drie kinderen.
Een uitgebreider profiel vindt u op LinkedIn.

Bestuurslid: Maryam Bloemen
Tamar en Maryam
‘Oeganda 2019, een bericht naar het thuisfront: “Ik krijg met de dag meer respect voor Tamar’s inzet en leven en vooral gedrevenheid hier, niet te geloven, ik ben zo trots!” Daar zet ik me met liefde voor in!’

Tijdens haar geneeskunde studie in Groningen raakte ze bevriend met Tamar, met wie ze een gezamenlijke passie voor Afrika deelde. Weliswaar verschillende landen, Tamar in Oeganda en Maryam in Malawi, maar ze begrepen elkaar goed. In 2016 is ze afgestudeerd als arts en werkzaam in de ouderenzorg, sinds 2019 in opleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde. In februari 2019 bezocht ze Tamar in Oeganda voor twee weken.

Bestuurslid: Dianne Sleegers

pf_Sleegers
‘Bijzonder om te zien hoeveel één persoon kan betekenen voor het welzijn van anderen. Ik vind het ontzettend mooi om daar zelf ook een steentje aan bij te mogen dragen.’

Informatie volgt.

Bevoegdheden bestuur
De bevoegdheden van het bestuur zijn vastgelegd in de statuten van TRF. OP verzoek zijn deze statuten op te vragen bij het secretariaat.

Bezoldiging bestuur
In overstemming met de bepalingen van TRF krijgen de bestuursleden geen vergoeding.