The Rob Foundation

Bestuur

The Rob Foundation Oeganda

Directeur: Tamar Waiswa-Goossens

11850525_10204785930996638_1090820249235139284_o

Sinds 2007 is zij jaarlijks meerdere maanden werkzaam geweest in het kinderhuis Noah’s Ark.  (http://www.nacmu.org/nl). Hier heeft zij haar hart en ziel verloren aan de bevolking, in het bijzonder de kinderen.
Mei 2015 heeft zij haar opleiding geneeskunde afgerond aan de Rijksuniversiteit in Groningen en is zij officieel geëmigreerd naar Oeganda om als arts in de kliniek van Noah’s Ark aan de slag te gaan. Zij vindt het echter belangrijk om niet alleen klinisch aan het werk te zijn, maar ook de bevolking tegemoet te treden en voorlichting te geven. Dankzij fondsen vanuit The Rob Foundation kan zij er wekelijks samen met het personeel uit de kliniek op uit trekken in de dorpen rondom hen. Verschillende onderwerpen komen wekelijks aan bod en verschillende services worden aangeboden, variërend van het testen op HIV/aids, anticonceptie, tot het uitdelen van ontwormingstabletten en vitamine A druppels.

The Rob Foundation Nederland

Voorzitter: Steve Goossens

‘Het bereiken van gezondheidsgelijkheid is de grootste uitdaging van onze generatie. Het is ook de belangrijkste uitdaging omdat iedereen de kans verdient om een ??gezond en productief leven te leiden’.

Junior Asset Management Professional bij APG Asset Management met ervaring in Real Estate Fund Management met een focus op zorgvastgoed. Hij is afgestudeerd als commercieel piloot, heeft een BSc in International Business, een MSc in Strategic Corporate Finance en een MSc in Sustainable Finance. Hij deed zijn eerste ervaring op in de gezondheidszorg als data-analist voor Alana Healthcare, een zorginstelling in de Verenigde Staten. Hij heeft een passie voor Sustainable Finance, Responsible Investment and Effective Altruism.

Een uitgebreider profiel vindt u op LinkedIn.

Secretaris: Sylvia Goossens

Sylvia

‘Idealen van onze jongeren zijn de bouwstenen voor de toekomst. Ik hoop dat ik daar een steentje aan bij mag dragen’.

Senior adviseur bij Stichting Carmelcollege. Ze is sinds 1987 werkzaam binnen deze stichting vanuit verschillende functies. De functies docent levensbeschouwing, leerling counselor en teamleider heeft ze vervuld op één van de scholen die ressorteren onder deze stichting. Sinds 2009 is ze werkzaam op het bestuursbureau. In haar huidige functie adviseert zij schoolleiders op het gebied van onderwijs.

Een uitgebreider profiel vindt u op LinkedIn.

Penningmeester: Jan Jurriaan Schokking

JJ

‘Mijn levensmoto is: “Pay it forward”  and “Acknowledge the duty that accompanies every right”‘

Tussen 1975 en 1989 was hij werkzaam bij de gemeentepolitie in Amsterdam en Hengelo en van 1989 tot en met 2002 bekleedde hij diverse functies bij de Europese Investerings Bank te Luxemburg. Van 2002 tot 2009 was hij werkzaam als Executieve assistent voor de President van Robhar Investment Ltd. In Canada. Van 2010 tot en met 2015 was hij mede-eigenaar van Bieleman Bathmen, Groen- en Grondwerk en voorzitter Vereniging van Bathmense ondernemers.
Een uitgebreider profiel vindt u op LinkedIn.

Bestuurslid: Jos Fleskes

Jos

‘Ik vind het belangrijk dat mensen over ten minste basiszorg kunnen beschikken’

Directeur van Regionaal Expertise Centrum Oost-Nederland en directeur REC 4-4 Utrecht, ’t Gooi en West-Veluwe. Bevoegd gezag van Almata onderwijs jeugdzorg plus in Den Dolder en Ossendrecht Hij is bijna 30 jaar werkzaam geweest in de gezondheidszorg als leidinggevende in diverse sectoren. Hij is oud wethouder in Deventer geweest waarbij hij o.a. zorg in zijn portefeuille had.
Een uitgebreider profiel vindt u op LinkedIn.

 

Bestuurslid: Maryam Bloemen
Tamar en Maryam

‘Oeganda 2019, een bericht naar het thuisfront: “Ik krijg met de dag meer respect voor Tamar’s inzet en leven en vooral gedrevenheid hier, niet te geloven, ik ben zo trots!” Daar zet ik me met liefde voor in!’

Tijdens haar geneeskunde studie in Groningen raakte ze bevriend met Tamar, met wie ze een gezamenlijke passie voor Afrika deelde. Weliswaar verschillende landen, Tamar in Oeganda en Maryam in Malawi, maar ze begrepen elkaar goed. In 2016 is ze afgestudeerd als arts en werkzaam in de ouderenzorg, sinds 2019 in opleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde. In februari 2019 bezocht ze Tamar in Oeganda voor twee weken.

Bevoegdheden bestuur
De bevoegdheden van het bestuur zijn vastgelegd in de statuten van TRF. OP verzoek zijn deze statuten op te vragen bij het secretariaat.

Bezoldiging bestuur
In overstemming met de bepalingen van TRF krijgen de bestuursleden geen vergoeding.