The Rob Foundation

Hoe doen we het?

Met de The Rob Foundation willen we op lokaal niveau in Oeganda een bijdrage leveren aan de verbetering van de gezondheidszorg: minder kindersterfte, voorkomen van ondervoeding, verbeteren van de gezondheid van moeders en bestrijding van hiv/aids, malaria en andere dodelijke ziektes.

Hiermee sluit The Rob Foundation aan bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelen voor 2030 zoals deze in 2016 door de Verenigde Naties zijn opgesteld, als opvolging van de eerder geformuleerde Millenniumdoelstellingen. The Rob Foundation richt zich hierbij in het bijzonder op de kernwaarde: Mensen – Toegang tot gezondheidszorg en onderwijs voor iedereen (ook vrouwen en meisjes)’.

Dit willen wij bereiken door outreaches met bekwaam medisch personeel waardoor we in staat zijn voorlichting én goede medische zorg te geven aan de bevolking die geen toegang heeft tot betaalbare en bereikbare medische zorg. Tamar Goossens, een Nederlandse arts en tevens directeur van The Rob Foundation, is de initiator van deze outreaches.

Tamar werkt, naast haar werk voor The Rob Foundation, sinds mei 2015 officieel als dokter in de kliniek van Noah ’s Ark; een organisatie die in Mukono een thuis biedt aan meer dan 190 verwaarloosde, achtergelaten en mishandelde kinderen. De kliniek biedt goede en betaalbare gezondheidszorg aan, zoals verloskundige hulp bij bevallingen. Daarnaast is er een ondervoedingsafdeling.

Dit biedt The Rob Foundation de gelegenheid om medisch personeel uit de kliniek in te huren voor de outreaches. Wekelijks zoeken we de mensen in de dorpen en scholen om ons heen op om voorlichting te geven, te vaccineren en/of te adviseren vroegtijdig medische hulp te zoeken om o.a. te voorkomen dat kinderen op een ondervoedingsafdeling belanden.

De samenwerking met het medische personeel van Noah ‘s Ark zorgt onder de lokale bevolking voor een grotere bekendheid met de kliniek. Dit verlaagt de drempel om daar de noodzakelijk medische hulp te vragen.

Tijdens de outreaches schenken we in het bijzonder aandacht aan zwangere vrouwen, moeders en kinderen:

 • Informatie over goede voeding om ondervoeding te voorkomen: de basiskennis ontbreekt bij veel mensen. Daarbij leggen we ook de voordelen uit van borstvoeding;
 • Hygiëne: ook hier gaat het om basiskennis (hoe houd je jezelf en de omgeving schoon). Hygiëne wordt daarbij gekoppeld aan een ander onderwerp (bijvoorbeeld hoe goede hygiëne diarree, een belangrijke oorzaak van ondervoeding, voorkomt);
 • HIV/Aids: waarbij we mensen niet alleen voorlichting geven ter voorkoming van deze ziekte, maar hen ook de kans geven om te testen op HIV en indien nodig te verwijzen naar een kliniek waar ze medicijnen kunnen krijgen;
 • Hypertensie (hoge bloeddruk): Afrikanen hebben genetisch gezien een hogere kans op het ontwikkelen van een hoge bloeddruk. We screenen mensen door het meten van de bloeddruk, informeren over medicatiegebruik en geven voorlichting over veranderingen in levensstijl om het risico op een hoge bloeddruk te doen verlagen. Mensen met een veel te hoge bloeddruk adviseren we naar de kliniek op Noah ‘s Ark dan wel ander groot ziekenhuis te gaan;
 • Gezinsplanning: waarbij we het belang uitleggen van een goede planning en anticonceptie gratis aanbieden om het ook daadwerkelijk mogelijk te maken;
 • Vaccinatie van alle meisjes van 12 jaar en ouder die we op school tegenkomen tegen Tetanus en alle meisjes van 10 jaar tegen baarmoederhalskanker;
 • Ontwormen van alle kinderen die we tegen komen en alle kinderen tot 5 jaar ontvangen vitamine A druppels om oogproblemen te voorkomen en de ernst van vele infecties te reduceren.
 • Verrichten van kleine medische ingrepen.

Soms maakt een outreach een nood zichtbaar, waar we concreet mee aan de slag kunnen. Zo heeft de stichting het project Afri-pads opgepakt om te zorgen dat meisjes ongehinderd door de menstruatie onderwijs kunnen volgen.

Op outreach

The Rob Foundation wil met haar activiteiten zo dicht mogelijk bij de mensen staan. We werken daarom steeds bewust nauw samen met de lokale bevolking. De ervaring van de afgelopen jaren heeft ons bevestigd in het belang hiervan. Inmiddels hebben we een aantal dorpen die we meerdere keren per jaar bezoeken.

We zoeken daarbij eerst contact met dorpshoofden. Voor een goede outreach is het krijgen van toestemming en samenwerking met het dorpshoofd belangrijk. Zij zijn ook goed op de hoogte van de situatie in de nabijgelegen dorpen. Soms attenderen zij ons op een dorp waarbij de mensen ook graag geholpen willen worden, maar waar nog geen medisch (outreach) team langs komt. Op deze manier is er een netwerk ontstaan.

Voor de mobilisatie van de mensen maken we gebruik van het ‘village health team’. Dit zijn mensen die door de lokale regering zijn aangesteld om de gezondheid in hun dorp te bewaken. Zij hebben vooral een sociale functie, maar verder geen medische kennis. Hun opdracht is dus signaleren en doorverwijzen. Hierdoor zijn zij vaak goed op de hoogte van de noden in hun dorp en kunnen mensen aanmoedigen naar onze bijeenkomst te komen. Het dorpshoofd vertelt hen wanneer wij langs komen en zij spenderen dan de dagen eraan voorafgaand aan het informeren van de mensen uit het dorp.

Het is bij een outreach van belang dat je de bevolking iets te bieden hebt; bijvoorbeeld een HIV-test, ontwormings- of vitaminepillen. Voorlichting kan alleen als het tevens iets anders te bieden heeft. We hebben daarom gekozen voor het vergroten van het aantal dorpen dat we bezoeken, waar we dan minder frequent naartoe gaan.

Door de voorlichting hopen we de bevolking meer eigenaar van hun eigen gezondheid te maken en de onwetendheid op medisch gebied (health illiteracy) te verkleinen.

’s Middags wordt de voorlichting gegeven. Druppelsgewijs komt iedereen binnenlopen. Echt op zijn Afrikaans. Slechts enkelen zijn op tijd. Het begint met de algemene voorlichting, verschillende onderwerpen passeren de revue, ondertussen worden er vaak goede discussies gevoerd. Aan het eind is het tijd om iedereen te ontwormen en de kinderen van de nodige vitamines te voorzien.

Toekomst

Onze ambitie is om dit programma in de loop van de komende jaren uit te breiden. We willen het aantal outreaches, dus het aantal villages dat we bezoeken, vergroten om zo meer mensen te bereiken. Samen met lokale mensen werken we aan de opbouw van een stabiele organisatie dat voor een groot gebied van betekenis is voor de verbetering van de medische zorg.

En droom voor de verdere toekomst is de exploitatie van een mobiele kliniek, waarmee het aantal medische handelingen die we kunnen verrichten uitgebreid kan worden;

 • Als kliniek voor de medische basiszorg; o.a. voor patiënten met diarree, malaria, luchtweginfecties of wonden.
 • Als consultatiebureau zodat vrouwen niet uren hoeven te reizen met hun baby op de arm.
 • Als een polikliniek voor zwangere vrouwen zodat zij voor hun bevalling al enkele controles hebben gehad.

We streven dan ook om een mobiele kliniek te verwerven met apparatuur, medicijnen en medische hulpmiddelen om deze activiteiten te kunnen verrichten.

Daarnaast wil TRF trainingen verzorgen in EHBO-behandelingen bij (brand)wonden, verstikking en vergiftiging.

Ook deze droom zal in saenwerking met mensen van de lokale bevolking gerealiseerd worden.